เคยสงสัยไหม ทำไมวัยรุ่นชอบทำอะไรเหมือนๆกัน

วัยรุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบเป็นเรื่องที่พบเห็นบ่อยๆ และมักเป็นเรื่องธรรมดา กว่าหลายคนจะผ่านมา สาเหตุหลักที่ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบมีหลายปัจจัย อย่างที่เห็นง่ายๆคือวัยรุ่นชอบเลียนแบบจากหนังxมาก เพราะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเอง หนังxยังเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่ทำให้เขาสามารถจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของตัวเองได้ นอกจากเรื่องของการจัดการอารมณ์ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้วัยรุ่นชอบเลียนแบบ

– การศึกษาและการเรียนรู้ วัยรุ่นมักเป็นช่วงที่พยายามหาคำตอบและเสนอเรื่องราวของตัวเอง การเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นและที่เคยสัมผัสอาจเป็นทางเข้าสู่การเลียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่น
– การสร้างเส้นคู่ขนาน การเลียนแบบอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความปรารถนาที่จะรับในกลุ่มเพื่อน การทำตามสิ่งที่เพื่อนกำลังทำเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสัมพันธภาพ อย่างเช่นเรียนแบบท่าทางจากหนังx เพราะเป็นท่าที่ทำให้เกิดความมั่นใจทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
– การรับรู้ความเป็นสมาชิกของกลุ่ม การเลียนแบบสามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจในวงกว้างของกลุ่มเสมือนเป็นการเชื่อมต่อและเข้าร่วมในกลุ่ม
– การตัดสินใจที่ง่าย วัยรุ่นอาจไม่แน่ใจว่าควรทำอะไรและต้องการที่จะทำตามสิ่งที่มีความนิยม การเลียนแบบอาจเป็นทางออกในการตัดสินใจหรือเลือกทางที่ง่าย
– สื่อมวลชนและสื่อสังคม สื่อมวลชนและสื่อสังคมมีบทบาทที่สำคัญในการร่วมสร้างพฤติกรรมเลียนแบบ การเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งที่เห็นในสื่ออาจส่งผลให้เกิดการเลียนแบบ
– ความเชื่อมั่นและอัตภาพ การเลียนแบบบางครั้งเกิดขึ้นเนื่องจากความปรารถนาที่จะเป็นคนอื่นหรือมีลักษณะเดียวกับคนนั้น เพื่อรับรู้ความเชื่อมั่นและอัตภาพ
– ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การเลียนแบบส่วนมากเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง
– การค้นหาอัตลักษณ์ การเลียนแบบอาจเป็นเครื่องมือในการค้นหาและเริ่มต้นสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง โดยการเริ่มจากการเลียนแบบต้นแบบที่คนอื่นได้สร้างขึ้น เหมือนอย่างที่วัยรุ่นชอบเลียนแบบหนังxนั่นแหละ

การเลียนแบบเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นเพื่อการเรียนรู้และสร้างเสน่ห์กับสิ่งรอบข้าง อย่างไรก็ตาม การเลือกที่จะเลียนแบบอะไรและอย่างไรจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาและรูปแบบตนเองของวัยรุ่น การสนับสนุนและการคำแนะนำจากผู้ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและทักษะในการจัดการกับการเล